Տնային

Источник:  Լրացուցիչ կրթություն (տնային աշխատանք) Նախագծեր ռադիոնյութերի, տեսանյութերի ստեղծում ռադիոթատրոն գրաբարյան ընթերցումներ կարդում ենք տարբեր բանաստեղծների բանաստեղծություններ հարցազրույցներ մենախոսություններ տարբեր … Շարունակել կարդալ Տնային

թարքմանություն

ամառոտ՝ 6-7 նախադասությամբպատմե՛ք պատմվածքի բովանդակությունը: Վիլյամ Սարոյանն ուզում էր ՊարոնՓոլարդին հիշեցնել մանկության մի դեպքիմասին, որի պատճառով մտրակահարվեց:Նա դպրոցից մի երկու շենք հեռու տանձենիէր տեսել, որը շատ էր ուզում համտեսել,բռնել, ուսումնասիրել: Մի օր նա գնաց ևվերցրեց հինգ տանձ, որից մեկը կերավայնտեղ, իսկ մյուսները ուշացած տարավդասարան: Ուսուցչուհին ջղայնացավ նրավրա և ուղակեց տնօրենի մոտ: Նա  մինչևտնօրենի գալը կերավ մնացած տանձերը:Տնօրենը, չցանկանալով հասկանալերեխային, մտրակահարեց նրան: Դուրս գրեք ձեզ ամենաշատը դուր եկածհատվածները: Նրանց տեսնելն իսկ բավականաչափ լավէր, սակայն շաբաթներ շարունակ նայում էինրանց: Ծառերը տեսել էի տերևաթափիցհետո: Տեսել էի տերեւների հայտնվելը,բողբոջների ծնունդը: Տեսել էի բողբոջներիանհետելը` խակ ու պինդ ու կանաչտանձերի երևման ճնշման տակ:Հիմատանձերը հասուն էին ու պատրաստ, ու եսէլ էի պատրաստ: Եվ տանձերն ինձԱստված էր պարգեւել: Բնութագրե՛ք փոքրիկ հերոսին՝ մեղադրե՛քնրան, արդարացրե՛ք: Փոքրիկ հերոսը շատ ձգտող երեխա էր ևանպայման պետք էր հասներ իրնպատակին: Երեխան շատ վատ էր իրեն պահում: Նախայն պատճառով, որ առանց թույլտվությանփախել էր դպրոցից, պոկել անծանոթմարդու ծառի տանձերը և կերել նրանց: Պարոն Փոլարդը ճիշտ է արել, որ նրանմտրակահարել էր, որովհետև նա պետք էրմտածեր իր արարքի հետևանքների մասին: Երեխան ճիշտ է արել, որ գնացել էր և պոկելտանձերը, քանի որ դա նրա նպատակն էր,ընդ որում նա դեռ շատ փոքր էրմտրակահարվելու համար: Երեխաներըսիրում են իրենց նպատակին հասնել ևտարբերություն չկա դա Վիլյամ Սարոյաննէ, թե ցանկացած փորքիկ երեխա: Ձեզ դո՞ւր եկավ պատմվածքը:Պատասխանը հիմնավորեք: Ինձ շատ դուր եկավ պատմվածքը,որովհետև Վիլյամ Սարոյանը հիշել է այդդեպքի մասին և գրել այն Պարոն Փոլարդիհամար: Եթե ես լինեի նրա տեղը եսնույնպես կգրեի դեպքի մասին:   Թարգնանե՛ք առակը 2. Ո՞րն է առակի մեջարտահայտված գաղափարը: 3. Համաձա՞յն եք առակումարտահայտված գաղափարի հետ:Հիմնավորեք: Однажды во время прилива принесло очень … Շարունակել կարդալ թարքմանություն