Домашняя работа

Домашняя работа

Вставьте глаголы в нужной форме.

Я хотел поехать в Амстердам.

Он успел на автобус.

Снег хрустит под ногами.

Завтра мы поедем в деревню.

Когда ты вернулься из Санкт-Петербурга?

Она вчера узнала новости.

Я буду играть в баскетбол послезавтра.

 

Advertisements

Մաթեմատիկա

 1. Հաշվե՛ք.
  ա) +28 + (–23)=5                բ) –402 +(–60)=-462              գ) 0 ·  (–752)=0
  դ)  0։ (–2365)=0                          ե) –63 ։ (-3)=+21             զ) –1414 ։ (+7)=-202
  է) -95-(-3)=-92                            ը)0+(-126)=-126             թ) 1· (-169)=-169
  ժ) (-1)· 23=-23                            ի)6-(-9)=15                      լ)19-(-31)=50
  խ)-33+(-69)=-102                     ծ)-58+(72)=14                 կ)20+(-69)=-49
 2. Գտիր արտահայտության արժեքը հարմար եղանակով
  ա) +5 ·(-3)·(-2)·9+6=+276
  բ) (-12)·(-126) +(-12)·(+124)= (-12)*(-126+(+124))=-12x(-2)=24
  գ)22·(-4)+22·(-6)+(-120)= 22x(-4+(-6))+(-120)=-340
  դ)-6·(-71)·(+5) +235=+2365
  ե) -41·(-92)+(-8)·(-41)=+154324
  զ) 129+236+21+174-360=199
 3. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն.
  ա) –9· -11 = 99,            բ) –12 · +6 = -72,          գ) –5 · -6 + 22 = 52,
 4.  Աղաջրում յուրաքանչյուր 50 մաս ջրին ընկնում է 3 մաս աղ։ Քանի՞ գրամ աղ կա 3710 գ աղաջրում
  1.50+3=53
  2.3710:53=70
 5. Հաշվե՛ք.
  ա) +22 : (–2)=-11                բ) –21· (–6)=126              գ) 10 ·  (–52)=-520
  դ)  0· (–3365)=0                  ե) –56 + (-63)=119          զ) –64 +(+17)=-47
  է) -5-(-93)=88                       ը)0-(-6)=6                         թ) 11· (-9)=-99
  ժ) (-121)+33=-88                 ի)39-(+49)=-10               լ)101+(-21)=80
 6.    Հաշվել, օգտվելով զուգորդական կամ բաշխական օրենքից.
  ա) +13+ (–27+105)=105+(-27+(+13))=91
  բ) –2· (–5+210)=210+(-2x(-5))=2100
  գ) 11 ·  (10 ·(–52))=10x(11x(-52))=5720
  դ)  0· (–3)+(-3) ·13=0x13x(-3+(-3))=0
  ե) –6 + (+6-63)=63+(-6-6)=69
  զ) –84:(4-42)=42-(-84:4)=21
  Լրացուցիչ առաջադրանքներ
 7. Մեքենան 3 ժամում A կետից հասավ C կետը՝ անցնելով 120 կմ, ապա նույնքան ժամանակում վերադարձավ B կետով անցնող շրջանցիկ ճանապարհով՝ արագությունն ավելացնելով 10 կմ/ժ-ով։ Որքա՞ն է B կետի հեռավորությունը A և C կետերից, եթե մեքենան
  C-ից B հասնելու համար երկու անգամ ավելի շատ ժամանակ ծախսեց, քան B-ից A հասնելու համար։

Մաթեմատիկա

55-49=6

-89+(-28)=-117

-102+69= -33

-101-46=-147

-19-17=-361

29-(-29)=158

202-(-203)=407

361+493=854

224-(-132)=356

169+(-229)=-140      -439+516=77     -156-(-288)=-132       -29+(-15)=-14

2. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը․

3x(24+(-15)-3)+(-45)=-153

-16+(-23)-(-(44)-31)=-114

–72 + 49 + (–62) + (–38) + 105 + (–64)=-375    `

9 + (–81) + 63 + (–48) + (–19) + 70=9 + –81 + 63 + –48 + –19+70=-72+

3.*  2014 հատ թվերի գումարը 2015 է, ինչի՞ է հավասար դրանց արտադրյալը։

4. 6-րդ դասարանի 25 սովորողներ այցելեցին թատրոն։ Թատրոնի տոմսերի համար նրանք վճարել էին 12500 դրամ։ Ինչքա՞ն էր թատրոնի տոմսի արժեքը։ Եթե նրանց տոմսը զեղչել էին 75 տոկոսով։
1.12500:25=500
2.500×100:25=200

5․* Նարեն գնեց 13կգ շոկոլադ, որի համար վճարեց  32500 դրամ։ Որքա՞ն է 1կգ  շոկոլադր գինը մի ամիս առաջ, եթե այն զեղչվել է 10 տոկոսով։
32500:13=2500
2500×100:10=25000

6․ Աստղանիշի փոխարեն տեղադրի՛ր ճիշտ թիվը․

5+(-14)=-9          -6+(-6)=-12          -24+25=1       10+(+5)=15        -6+(-3)=6           -11+(-5)=-6

-18+(+6)=-12          9+19=28          9-7=2         5-(-4)=9          -5-(-4)=1        6-*10=-4     3-(-9)=12

7. Հաշվի՛ր
-9+(-6)=-3      -126+(+22)=-104      -19+(-25)=-44        -99+100=1       -9+(-63)=      -22+56=34

-59-96=-155    -8-(-9)=1       19-(-7)=26         45+(-6)=51          75-82=-7               93+(-7)=86

Երկրաշարժի մասին

Երկրաշարժը բնական աղետ է։ Երկրաշարժի ժամանակ եթե տան մեջ ես պետք է արագ դուրս գաս փողոց, իսկ եթե բարձր հարկերում ես թաքնվիր սեղանի կամ ինչ որ մի տեղի անկյունում։ Երկրաշարժները լինում են 1-12 բալանոց։ Սպիտակիում եղել է 10,5 բալանոց երկրաշարժ 1988 թվականի Դեկտեմբերի 7-ին։ Օրինակ, եթե հարևան երկրներում լինի 12 բալանոց երկրաշարժ դա նաև կգրանցվի երևանում, բայց արդեն 3-4 բալանոց։ Միշտ ուշադիր եղեք, եթե տուն կամ փողոցը սկսում է շարժվել պետք է արագ հասկանաք, որ երկրաշարժ է եղել։

Կայծակի մասին

Կայծակը շատ վտանգավոր բան է։ Միշտ հիշեք, եթե հանկարծ դրսում կայծակ է հանկարծ անձրևանոց չդուրս գաս որվհետև անձրևանոցի մեջ մետաղ կա, իսկ կայծակը խփում է մետաղին շատ հաճախ։ Հանկարծ եթե դուք բացոթյա բասեյնում լողաք ու հանկարծակի կայծակ շատ արագ դուրս եք գալիս բասեյնից և ձեզ արագ չորացնում եք։