Прилагательное

 

prilag92

медвед бурли

кот рижи

сабака серая

парасонок нираха

луди учца

стул деревянный

комп мощный

оепад турацки

бобик хароши

шакалад фкусый

 

Advertisements

Մաթեմատիկա

 

 1. Ո՞ր թվանշանները կարելի է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.
  ա) –25 < –24, գ) –16931 > –16937, բ) –8772 < –8672, դ) –8867 > –9868։
 2. Որքա՞ն է գնացքի արագությունը, եթե այն 9 ժամում անցել է 180 կմ-ով ավելի, քան 6 ժամում։

                                     Լուծում

                               1)180կմ գնացքը կանցնի 9-6=3 ժամում

                               2)գնացքի արագությունը կլինի 180:3=60

                                                   Պատ՝.60 կմ/ժամ                    :

 1. 20 թիվը փոքրացրել են 20 %-ով։ Քանի՞ տոկոսով պետք է մեծացնել ստացված թիվը, որպեսզի նորից ստացվի 20.?????

 

 

 1. Ի՞նչ մասշտաբով պետք է գծել քարտեզը, որպեսզի 160 կմ երկարություն ունեցող ջրանցքը նրա վրա պատկերված լինի 40 սմ երկարությամբ գծով։

1մ=100սմ        

           1կմ=1000մ

           1կմ=100.000սմ

           160կմ=16.000.000

                                                16.000.000:40=40.000                                                                     

                                                                                                                        Պատ՝.Մ 1: 40.000                                                                     

 

 1. 9 սմ շառավիղ ունեցող քանի՞ գնդակ կտեղավորվի խորանարդաձև տուփում, որի կողը 108սմ է։

Լուծում

Գնդակի հստություն (տրամագիծ)  հավասար է երկու հատ շառավիղ

2×9=18

1)108:18=6

2)6×6=36

3)36×6=216                     Պատ՝.216 գնդակ:

 

 1. Համեմատե՛ք ամբողջ թվերը.
  ա) 0 > –3, դ) –1 < 1, է) –13 < 2,
  բ) –4 < 2, ե) 5 > –3, ը) –1000 < 1,
  գ) –3 > –10, զ) –16 < –12, թ) 25 > –25։
 2. Խանութում գործվածքի իրար հավասար երկու կտորներ կային: Երբ առաջին կտորից վաճառեցին 16 մ, իսկ երկրորդից` 28 մ, առաջինում 3 անգամ ավելի գործվածք մնաց, քան երկրորդում: Սկզբում քանի՞ մետր գործվածք կար յուրաքանչյուր կտորում:

Առաջադրանքներ տանը

 1. Գրե՛ք  տրված թվի հակադիր թիվը.
  ա) –8, +8 գ) +3, -3 ե) –200, +200 է) –32, +32
  բ) –11, +11 դ) +18, -18 զ) +137, -137 ը) –41, +41։
 2. Մարմինը, որի զանգվածը Երկրի վրա 1 կգ է, Լուսնի վրա ունի 160 գ զանգված։ Լուսնի
  վրա որքա՞ն կլինի այն մարմնի զանգվածը, որի զանգվածը Երկրի վրա 250 կգ է։

 

1kg=1000g

1000:160=6.25

250:6.25=40kg

 

 1. Կատարե՛ք գումարում.
  ա) (+7) + (+2)=+9 գ) (+10) + (+15)=+25 ե) (–17) + (–12)= –17 –12=-29
  բ) (–18) + (–3)= –18 –3=-21 դ) (–21) + (–4)= –21 – 4 =-25 զ) (–29) + (–41)= –29 –41=-70

Լրացուցիչ առաջադրանք

 1. Լաստը գետի հոսանքով 8 ժամում լողում է 24 կմ։ Քանի՞ ժամում նույն հեռավորությունը գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ կանցնի նավակը, որի արագությունը չհոսող ջրում 7 կմ/ժ է։
 2. Կատարիր գործողությունները

English Տնային առաջադրանք

Write down all unknown words from the dialogue, translate and learn them, make up sentences with those words. (Երկխոսությունից դուրս գրել բոլոր անծանոթ բառերը, թարգմանել դրանք, սովորել և կազմել նախադասություններ

Անծանոթ բառեր
church-եկեղեցի
entrance-մուտքի մոտ
hurry up-շտապիր
actually-իրականում

Նախադասություններ
I go to church every week.
My dad ask me go to entrance
Hurry up we lose.
Hurry up we win but actually we los

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ

 1.    Հաշվել.

56+13=69

46+22=68

78+6= 84

46+123=169

258+ 122=380

265+125=390

236+44=280

-4+(-5)=-9

-8+(-12)=-20

-14+(-23)=-27

-63+(-45)=-108

-22+(-145)=-167

-324+(-255)=-579

-22+(-24)=-46

-41+(-9)=-50

-255+(-23)=-278

 1.    Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.

ա) –10, +7 եւ –3,=-6

բ) +7, +3 եւ –4,=+8

գ) +23, –40 եւ +6,=-33

դ) –18, +11 եւ –10=+3

ե) +18, –27 եւ –5=+4

զ) –29, +40 եւ +30=-41

 1.    Մի հույն ծնվել է մ. թ. ա. 48 թ. եւ վախճանվել է մ. թ. 25 թ.։ Քանի՞տարի է ապրել այդ հույնը։

48+25=72

Մայրենի թարգմանությունները վոնց սրաքել պնեվմատի հրացան

Ձեզ պետք է հաստ տախտակ, փական  ,մետաղական խողովակ,խցան 15 25մմ,կարա 25 մմ,խցան,խողովակի կտրած մաս փորագրված ,հատուկ փական նաև օգտագործվում են հատուկ հերմետիկ ժապավեն, հատուկ սոսինձ, հեմետիկ ժապավենով հերմետիցնում ու հավաքում ենք հրացանը,  ավելի լավ է հեմետիկ ժապավենը  չափսեսալ, որ հետո  չքանդել: Խցանի մեջ ծակում ենք անցք  փականի համար, այնպես  որ ճշումը չպոկի: Հերմետիկացնում ենք փականը և խողովակը: Նկարում  ենք տախտակ հրացանի հիմք նկարած, հիմք  կտրում, ենք դանակի օգնության կտրում ենք անկյուններ հետ հղկում ենք և խառտոցով մաշկում ենք,  ընտրում ենք թելով և հատուկ սոսինձով ամրացնում ենք փող հիմքի հետ, որ հարմար լինի  կրակել: Հրացանից մեջ դնել փափուշտ ու տնգացնել  ճնշուտար ու կարելիեա կրակեր :

 Ես ձեզ խորհուդ կտամ կրակքե նյոռֆի փափուշներով: